• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Navodila za montažo

NAVODILA ZA MONTAŽO IZPUŠNEGA LONCA

POZOR :

Preden pričnete z demontažo originalnega izpušnega lonca, se prepričajte, da je temperatura motorja in njegovih
sestavnih delov tolikšna, da se pri zamenjavi izpušnega sistema ne boste poškodovali, oziroma, ne boste z
demontažo izpuha povzročili kakršnih koli okvar ali poškodb na motorju in motornih delih.


1. Pazljivo odvijačite vse vijake, ki držijo originalni lonec, ter ga hladnega odstranite.

2. Prekontrolirajte nosilce izpuha na okvirju motorja, preglejte gumice, ki držijo izpuh, prav tako prekontrolirajte tudi brezhibnost originalnih cevi kolektorjev  na katere boste namestili nove povezovalne cevi MASS izpuha .

3. Na povezovalno cev, ki ste jo dobili v kompletu namestite INOX objemko, ter vse skupaj namestite na originalno cev izpušnega sistema motornega kolesa v primerno pozicijo, vendar brez večjega zategovanja vijaka na objemki.

4. Ko ste približno usmerili povezovalno cev liniji izpuha, namestite MASS izpušni lonec na povezovalno cev, ter na lonec pazljivo nataknite INOX objemko z zaščitno gumo za pritrditev izpuha na okvir motorja .

5. V kolikor so v kompletu tudi distančniki za pritrditev lonca, jih namestite na pravo mesto, lonec usmerite v pravo linijo, ter pritrdite objemko z zaščitno gumico na nosilec okvirja, pri tem pa pazite, da je lonec do konca nataknjen na povezovalno cev, ter da je povezovalna cev pravilno pritrjena na originalne kolektorje.

6. Ko je vse skupaj nameščeno v pravilni poziciji, potisnite vse vijake ( na objemkah ) ter namestite vijačno vzmet z zaščitno toplotno gumico na ušesca, ki so privarjena, tako na lonec, kot tudi na povezovalno cev.

7. Zaženite motor in počakajte par minut, da motor pride v delovno temperaturno območje, ter prekontrolirajte, da nov izpušni lonec ustrezno tesni, oziroma, da nikjer ne uhajajo izpušni plini.

 

V  VEDNOST: nov izpušni lonec se bo v prvih prevoženih kilometrih še malce udelal, tako da je možno, da se bodo pojavljale še rahle spremembe na samem glasu, kot tudi uhajanje izpušnih plinov . Priporočljivo je, da se po prevoženih cca 100 km prekontrolira kompleten izpušni sistem, ter po potrebi zategne vijake.

POPRAVEK: razvoj tega izpušnega lonca je bil narejen v proizvodnih prostorih podjetja Mass Bike Developments , prav tako je bilo za razvijanje izpušnega sistema uporabljeno motorno kolo v odličnem stanju, ter z standardnimi tovarniškimi nastavitvami.

VZDRŽEVANJE: občasno preverite sestavne dele izpušnega lonca, njegove pritrditve ter vse kar bi se sčasoma lahko obrabilo ali popustilo ( absorbcijsko polnilo, gumijaste objemke,tesnila, vzmeti , ter poskrbite za periodično zamenjavo le tega. Za čiščenje samega lonca je priporočljiva uporaba bencina, plinskega olja ali alkohola . Ne sme se uporabljati nikakršnih topil. Spremembe barv samega izpušnega lonca ali povezovalnih cevi so normalne in v večini primerov odvisne od samega uporabljenega materiala.

PREPOVEDANO JE: kakršnakoli sprememba oziroma modifikacija izpušnega lonca ali njegovih sestavnih delov kateri niso bili dovoljeni s strani MASS BIKE DEVELOPMENTS. Za vsako takšno nedovoljeno spremembo, katera lahko povzroči nepravilno delovanje izpušnega sistema in motornega kolesa, vizulene napake, ter druge nepravilnosti podjetje Mass Bike Developments NE odgovarja.

 

      SVETUJEMO: DA PREMONTAŽO IZPUŠNEGA SISTEMA OPRAVI POOBLAŠČENA DELAVNICA, OZIROMA  STROKOVNJAK NA PODRUČJU IZPUŠNIH SISTEMOV ALI MOTOROZNANSTVA. 

 

Kliknite tukaj za prenos navodil v pdf obliki.