• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

GARANCIJA Mass Bike Developments

GARANCIJA S STRANI PROIZVAJALCA :

1.0.0 Garancija

Podjetje Mass Bike Developments daje garancijo za vse izdelke , za obdobje 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva nakupa, glede na pogoje, določene v točki 1.0.0 in 5.0.0 te garancije.

Garancija velja tudi za nedelujoče ali neuporabne dele predvsem zaradi slabe izdelave v proizvodnji Mass Bike Developments , katera je bila ugotovljena in priznana s strani proizvajalca oz. njihovega zastopnika.

Zamenjani okvarjeni deli pod garancijo postanejo last podjetja MASS Bike Developments.

 

2.0.0 Izključitev garancije

Garancija ki jo ponuja Mass Bike Developments ne velja za izdelke ki jih uporabljajo :

a) motorna kolesa ki sodelujejo v tekmovalnih športih katere koli vrste;

b) motorna kolesa, ki so vključene v storitev najema ali leasinga ;

c) motorna kolesa , ki so izpostavljena prekomerni obrabi, kar je posledica njihovega prekomernega delovanja;

d) za napake ki izhajajo iz oksidacije ali vremenskih neprilik ( SOL IZ ZRAKA ipd. );

e)kaznive zlorabe ali zlorabe zlasti motocikla ali lastnika in / ali upravljavca;

f) predelave na objektu garancije ali spremembe, ki jih ni opravil pooblaščenec MASS Bike Developments ,

g) slabega vzdrževanja samega motornega kolesa in s tem njegovih sestavnih delov .

 

3.0.0 Obveznosti kupca

Da bi ohranili veljavnost splošnih pogojev zavarovanja, je treba upoštevati naslednje informacije:

a) Predložiti račun ali potrdilo o nakupu izpušnega sistema ;

b) sporočiti napake kontaktni osebi MASS Bike Developments najkasneje v 2 (dveh) mesecih od nakupa če so bile odkrite pomanjkljivosti , ali pa bi bila napaka odkrita ob pozornem opazovanju .

Ob prejemu take izjave je prodajalec dolžan poskrbeti za odpravo okvare , če je okvara zajeta z določbami te garancije:

- Na mestu popraviti pomanjkljivosti oz. reklamacijo

- Poskrbeti za transport ter namestitev novega dela do stranke

- Zamenjati poškodovan del. 

c) Uporaba artikla na predpisan način in z običajnim vzdrževanjem.

 

4.0.0 Omejitve

V splošnih pogojih zavarovanja, garancija preneha v naslednjih primerih:

a) če so ugotovljene pomanjkljivosti, ki izhajajo iz fizičnih poškodb, karambolov, malomarnosti in preobremenitev

b) Uporaba motornih koles, na katerih so montirani izdelki v nasprotju s določbami proizvajalca;

c) slabo vzdrževanje motornih koles, in s tem tudi dodatno vgrajeni h dodatnih proizvodov

d) za ostala motorna kolesa kot je navedeno v odstavku 2.0.0 te garancije;

e) pri motornih kolesih , katerih malomarnost lastnika ni v skladu z obveznostmi iz odstavka 3.0.0 tega jamstva.

 

5.0.0 Pristojnosti

Podjetje Mass Bike Developments je oproščeno vseh dolžnosti in obveznosti za primer škode pri prometnih nesrečah oseb ali premoženja, ki se lahko pojavijo zaradi uporabe dobavljenih izdelkov . Kakršne koli napake ali zamude pri popravilu ne dajejo kupcu pravice do terjanja odškodnine od proizvajalca, podaljšanje garancije, ali kakršnih drugih aneksov k garanciji.

Vse stroške prevoza nosi kupec, kot tudi stroške inšpekcijskega pregleda če je ta zahtevan in sprejet s strani firme MASS Bike Developments.

Garancija, ki je ponujena v skladu z odstavkom 1 (z izjemami in omejitvami, določenimi v odstavkih 2.3 in 4) je edina garancija, ki jo ponuja Mass Bike Developments .

Mass Bike Developments si pridržuje pravico do sprememb in izboljšave za vsak izdelek posebej, brez obveznosti, da se takšne spremembe izvedejo na že prodanih izdelkih .

Kupec se obveže, da se bo vse morebitne spore v zvezi z Mass Bike Developments reševalo na pristojnih sodiščih .

5.1.0 Mass Bike Developments izrecno zavrača vsakršno dodatno garancijo na prodajo in uporabo za specifičen namen in ne sprejema nikakršne odgovornosti za naključno ali posledično škodo, ali katero koli drugo škodo, ki izhajajo iz uporabe teh delov, proizvodov in / ali komponent.